default_mobilesplash

Kontakt

SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA

GreenBack sp. z o. o.
ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice
NIP: 6342815731

JEDNOSTKA BADAWCZA

Instytut Inżynierii Środowiska
ul. Brzeźnicka 60a
42-200 Częstochowa

WAŻNE LINKI

www.technabio.com
Facebook/technabio
Twitter/technabio

DYREKTOR DS. B&R

Dr Dariusz Włóka
tel: (48) 664 993 638
e-mail: lab@greenback.net.pl

RG: Dariusz_Wtoka

 

 

Zrzut ekranu 2017 08 17 17.47.44

 

Projekt realizowany jest przy współpracy z przedsiębiorstwem GreenBack sp. z o.o. Dzięki łączeniu wspólnych wysiłków zaplecza naukowego i jednostki gospodarczej, możliwe staje się prowadzenie prac skierowanych bezpośrednio na komercjalizację. Tak ukształtowana forma współpracy pozwala między innymi na testowanie efektywności działania projektowanych technologii i produktów w warunkach praktycznych. Podejście to pozwala również na ocenę walorów ekonomicznych procesu z uwzględnieniem aspektów marketingowych i handlowych.

GreenBack sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo GreenBack sp. z o.o. założone zostało w 2012, w odpowiedzi na zwiększające się zapotrzebowanie na usługi i produkty mieszczące się w zakresie ochrony środowiska, biotechnologii i ekologicznego rolnictwa. Celem działalności jednostki jest dążenie do jak najszerszego rozpowszechnienia zasad zrównoważonego rozwoju. Zakres działań mieszczących się w tej doktrynie, rozumiany jest przez:

  • Wdrażanie nowych innowacyjnych technologii w sektorach rolnictwa, ochrony środowiska, energetyki i gospodarki odpadowej.
  • Wprowadzanie na rynek nowych produktów o znaczeniu ekologicznym, w tym biopreparatów, bioaktywatorów, nawozów ekologicznych oraz biosurfaktantów.
  • Realizacja prac badawczo rozwojowych, ukierunkowanych na działania proekologiczne.

Infrastruktura przedsiębiorstwa składa się z trzech jednostek terenowych. Pierwsza, jednostka główna mieści się w Katowicach. Stanowi ona centrum biurowo-administracyjne oraz badawczo-rozwojowe. W jej obrębie znajdują się wysoko wyspecjalizowane laboratoria badawcze, wyposażone między innymi w sprzęt chromatograficzny, spektrofotometryczny i mikroskopowy. Jednostka druga zlokalizowana jest w Opolu. Stanowi ona centrum logistyczno-magazynowe. Jednostka trzecia z kolei znajduje się w Kłobucku nieopodal Częstochowy. Jest ona nowo otwartym oddziałem badawczym, realizującym prace z zakresu mikrobiologii i biotechnologii.