default_mobilesplash

Kontakt

SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA

GreenBack sp. z o. o.
ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice
NIP: 6342815731

JEDNOSTKA BADAWCZA

Instytut Inżynierii Środowiska
ul. Brzeźnicka 60a
42-200 Częstochowa

WAŻNE LINKI

www.technabio.com
Facebook/technabio
Twitter/technabio

DYREKTOR DS. B&R

Dr Dariusz Włóka
tel: (48) 664 993 638
e-mail: lab@greenback.net.pl

RG: Dariusz_Wtoka

 

dr inż. Anna GROBELAK

Zespół badawczy -

WebsitevCard
E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
P: (34) 3250 917 w. 39

 

WYKSZTAŁCENIE:

stopień doktora - 2012 r., Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, tytuł doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska.
tytuł magistra - 2007r., Uniwersytet Śląski w Katowicach,Wydział Biologii i Ochrony Środowisk, Katedra Genetyki, Kierunek biologia, specjalizacja biotechnologia roślin i mikroorganizmów.

Informacje o najważniejszych pracach opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat

 

 • Grobelak A., Napora A., Kacprzak M. 2015. Using plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) to improve plant growth. Ecological Engineering, Volume 84, 2015, Pages 22–28, doi:10.1016/j.ecoleng.2015.07.019, IF=2,58.

 • Placek A., Grobelak A., Kacprzak M. 2015. Improving the phytoremediation of heavy metals contaminated soil by use of sewage sludge. International Journal of Phytoremediation DOI:10.1080/15226514.2015.1086308, IF 1.739.

 • Grobelak A, Napora A. 2015. The Chemophytostabilisation Process of Heavy Metal Polluted Soil [nr sys.: 46966]. PLOS ONE, Vol.10, Iss.6., DOI: 10.1371/journal.pone.0129538; http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0129538, IF= 3.234.

 • Włóka D., Kacprzak M., Grobelak A, Grosser A., Napora A. 2015. The Impact of PAHs Contamination on the Physicochemical Properties and Microbiological Activity of Industrial Soils. Polycyclic Aromatic Compounds, Vol.35, Iss.5., IF 0.760.

 • Kacprzak M., Grobelak A., Grosser A. 2014. Prasad M.N.V.Efficacy of Biosolids in Assisted Phytostabilization of Metalliferous Acidic Sandy Soils with Five Grass. Species.International Journal of Phytoremediation, Vol.16, Iss.6, 593-608; IF 1.739.

 • Kacprzak M., Grobelak A., Grosser A., Napora A. 2014. The Potential of Biosolid Application for the Phytostabilisation of Metals.Desalination and Water Treatment, 10s. IF 1.173.

 • Grobelak A., Kacprzak M., Grosser A., Napora A. 2013. Chemofitostabilizacja gleby zanieczyszczonej kadmem, cynkiem i ołowiem. Annual Set The Environment Protection = Rocznik Ochrona Środowiska, Vol.15 T.15 Part 2,1982-2002, IF 0,806.

 • Grosser A., Worwąg M., Neczaj E., Grobelak A. 2013. Półciągła kofermentacja osadów ściekowych i odpadów tłuszczowych pochodzenia roślinnego. Annual Set The Environment Protection = Rocznik Ochrona Środowiska, Vol.15 T.15 Part 3, 2108-2125; IF 0,806.

 • Fijałkowski K., Rosikoń K., Grobelak A., Kacprzak M. 2011. Migration of various chemical compounds in soil solution during induced phytoremediation. Archives of Environmental Protection, v.37, no 4, 49-59.

 • Rorat A., Suleiman H., Grobelak A., Grosser A., Kacprzak M., Płytycz B., Vandenbulcke F. 2015. Interactions between sewage sludge-amended soil and earthworms—comparison between Eisenia fetida and Eisenia andrei composting species. Environmental Science and Pollution Research, 1-10 ,IF=2,828.

 • Kacprzak M., Fijałkowski K., Grobelak A., Rosikoń K., Rorat A.. 2015. Escherichia coli and Salmonella spp. Early Diagnosis and Seasonal Monitoring in the Sewage Treatment Process by EMA-qPCR Method. Polish Journal of Microbiology, Vol. 64, No 2, 143–148.

 

Informacja o ekspertyzach, analizach i innych pracach zleconych na rzecz podmiotów zewnętrznych w okresie ostatnich 5 lat i aktualnie realizowane:

 

 • Zastosowanie gospodarcze- Udział w opracowaniu linii do utylizacji termicznej osadów ściekowych Bionor sludge firmy Bionor, 05.03.2015

 

Informacja o patentach i zgłoszeniach patentowych:

 

  • P.414061 - "Biopreparat do stymulacji wzrostu roślin w niekorzystnych warunkach glebowych" - zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, data zgłoszenia 17.09.2015, wykaz twórców: D. Włóka, A. Grobelak, M. Kacprzak, A. Napora.

  • P.414059 - "Sposób otrzymywania biopreparatu o przedłużonym działaniu organicznej substancji aktywnej" - zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, data zgłoszenia 17.09.2015, wykaz twórców: D. Włóka, A. Grobelak, M. Kacprzak.

  • P.414060 - "Biopreparat do remediacji gleb skażonych zanieczyszczeniami organicznymi" - zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, data zgłoszenia 17.09.2015, wykaz twórców: D. Włóka, A. Grobelak, M. Kacprzak.

  • P.412642 - "Środek do remediacji gleb skażonych metalami ciężkimi" - zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, data zgłoszenia 09.06.2015, wykaz twórców: A. Place, A. Grobelak, M. Kacprzak, D. Włóka.

  • P.412641 - "Sposób wytwarzania preparatu do remediacji gleb skażonych metalami ciężkimi" - zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, data zgłoszenia 09.06.2015, wykaz twórców: A. Placek, A. Grobelak, M. Kacprzak, D. Włóka.

  • P.411387 - "Sposób otrzymywania nośnika do przedłużania działania substancji aktywnych", Zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, data zgłoszenia 25.02.2015, wykaz twórców: D. Włóka, A. Grobelak, M. Kacprzak, A. Placek, A. Napora.

 

 • P.411386 - "Środek do remediacji gleb skażonych zanieczyszczeniami ropopochodnymi", Zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, data zgłoszenia 25.02.2015, wykaz twórców: D. Włóka, A. Grobelak, M. Kacprzak, A. Placek, A. Napora.

 

Wykonane w okresie ostatnich 5 lat i aktualnie realizowane projekty finansowane ze środków UE lub innych międzynarodowych

 

 • DzPol Nor/1885/2013 Innovation in recycling technologies of sewage sludges and other biowastes- energy and matter recovery, Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, 2013-2016, wykonawca projektu;

 

Wykonane w okresie ostatnich 5 lat i aktualnie realizowane projekty badawcze i badawczo-rozwojowe

 

 • UMO-2011/03/N/NZ9/02034 Poszukiwanie i badanie strefy ryzosferowych oraz roślinnych bakterii endofitycznych wspomagających wzrost roślin w warunkach stresowych, projekt badawczy Preludium; 2012-2015; kierownik

 • Poszukiwanie molekularnych i immunologicznych mechanizmów we wzajemnych oddziaływaniach między dżdżownicami a osadami ściekowymi w trakcie procesu wermikompostowania; Projekt badawczy Preludium realizowany w IIŚ w latach 2014-2015; wykonawca;

 • TANGO1/266740/NCBR 2015 "Opracownie technologii wytwarznia biopreparatów złożonych o kontrolowanym uwalnianiu do remediacji gleb i wspomagania wzrostu roślin", Projekt badawczy realizowany w IIŚ w latach 2015-2018, wykonawca

 

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu, jednostka delegująca)

 

Państwo

Instytucja

Rodzaj pobytu

Okres pobytu

Jednostka delegująca

Szwecja

Uniwersytet w Lund

kurs szkoleniowy „regular soft-skills course” w ramach projektu pt. „TransFormation.doc”, POIG.01.01.03-00-001/08 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,2007-2013

04.10.2015 r. do 17.10.2015 r.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Polska

 

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej,

Projekt SKILLS , szkolenia "Komercjalizacja wyników prac badawczych"

13-15 maja, 2015

 

Politechnika Częstochowska

Norwegia

Norwegian University of Life Sciences (NMBU) , Ås

udział w Szkole Letniej w ramach projektu Biotenmare;

18 -24 październik, 2014

Politechnika Częstochowska

Polska

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej,

Projekt SKILLS , Science Communication Training, szkolenie,

 

27-28. 11.2013

Politechnika Częstochowska

Polska

 

Politechnika Częstochowska

Kurs DGT w ramach Polsko Norweskiej współpracy badawczej projekt Biotenmare

5-8 maj 2014

 

Politechnika Częstochowska

Polska

 

 

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej,

Projekt SKILLS, Research Team Management, szkolenie, Wrocław

7-8. 11.2013

 

Politechnika Częstochowska

Polska

 

Częstochowa

 

Kurs obsługi ICP OES, Intertech Temo Service,

15.10.2013,

Politechnika Częstochowska

Polska

 

GreenBack Sp. z.o.o, Kościuszki 227, 42-600 Katowice

 

Staż w firmie

05.08.2013-23.08.2013

Politechnika Częstochowska

 

 Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce i data)

 

a/rodzaj wyróżnienia

b/miejsce i data

Indywidualna Nagroda III stopnia Rektor Politechniki Częstochowskiej

Politechnika Częstochowska, 2013