default_mobilesplash

Kontakt

SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA

GreenBack sp. z o. o.
ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice
NIP: 6342815731

JEDNOSTKA BADAWCZA

Instytut Inżynierii Środowiska
ul. Brzeźnicka 60a
42-200 Częstochowa

WAŻNE LINKI

www.technabio.com
Facebook/technabio
Twitter/technabio

DYREKTOR DS. B&R

Dr Dariusz Włóka
tel: (48) 664 993 638
e-mail: lab@greenback.net.pl

RG: Dariusz_Wtoka

 

dr DARIUSZ WŁÓKA

dr DARIUSZ WŁÓKA

Zespół badawczy - Dyrektor ds. Badań i Rozwoju - GreenBack sp. z o.o,

WebsitevCard
E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
P: +48 664 993 638

WYKSZTAŁCENIE:

 2011- OBECNIE
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII
 KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (STUDIA STACJONARNE III STOPNIA)

 2006 - 2011

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, WYDZIAŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY,  KIERUNEK: BIOTECHNOLOGIA
 SPECJALIZACJA: BIOTECHNOLOGIA DROBNOUSTROJÓW
STUDIA STACJONARNE II STOPNIA UZYSKANY STOPIEŃ NAUKOWY: MAGISTER

2009 - 2010

CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK, GRAFIKA KOMPUTEROWA, ROCZNE STUDIUM

2003 - 2006

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, IM. KAZIMIERZA KOSIŃSKIEGO W KŁOBUCKU, KIERUNEK: MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNY

 PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH:

 • D. Włóka, A. Placek, "The study of the effectiveness of the new method for the rapid PAHs analysis in soil", Acta Innovations, 17, 2015: 5-11.

 • D. Włóka, M. Kacprzak, A. Grobelak, A. Grosser, A. Napora, "The Impact of PAHs Contamination on the Physicochemical Properties and Microbiological Activity of Industrial Soils”, Polycyclic Aromatic Compounds, 35(5), (DOI: 10.1080/10406638.2014.918887), 2015: 372-386.

 • M. Smol, M. Włodarczyk-Makuła, K. Mielczarek, J. Bohdziewicz, D. Włóka, ”The Use of Reverse Osmosis in the Removal of PAHs from Municipal Landfill Leachate”, Polycyclic Aromatic Compounds, (DOI: 10.1080/10406638.2014.957403), 2015.

 • D. Włóka, M. Smol, “Evaluation of extraction methods of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from soil and sewage sludge matrix”, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 17(4), 2014: 689-702.

 • D. Włóka, M. Smol, “Ocena zanieczyszczenia wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) gleb nawożonych osadami ściekowymi”, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 17(4), 2014: 713-726.

 • M. Smol, M. Włodarczyk-Makuła, D. Włóka, „The effectiveness adsorption of carcinogenic PAHs on mineral and on organic sorbents”, Zeszyty Naukowe WSZOP, 1(10), 2014: 5-16.

 • M. Smol, M. Włodarczyk-Makuła, D. Włóka, „Adsorption of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from aqueous solutions on different sorbents”, Civil and Environmental Engineering Reports, 13(2), 2014: 87-96.

 • D. Włóka, M. Kacprzak, K. Rosikoń, K. Fijałkowski, „Study of the migration of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH’s) in the sewage sludge-soil system”, EPE Environment Protection Engineering, 39(2), 2013: 115-124. (autor korespondencyjny

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH:

 •  D. Włóka, M. Kacprzak, A. Placek , "Badanie kinetyki biodegradacji wybranych zanieczyszczeń organicznych w glebie", Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska (ISBN: 978-83-7493-890-7), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2015: 468-479.
 •  D. Włóka, M. Kacprzak, M. Smol, "Badanie wpływu skażenia WWA na parametry fizyko-chemiczne gleby", Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska (ISBN: 978-83-7493-836-5), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2014: 965-977.
 •  M. Smol, M. Włodarczyk-Makuła, K. Mielczarek, J. Bohdziewicz, D. Włóka, "Zastosowanie koagulacji oraz odwróconej osmozy do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych", Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska (ISBN: 978-83-7493-836-5), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2014: 747-759.
 •  M. Smol, M. Włodarczyk-Makuła, D. Włóka, "Usuwanie związków organicznych ze środowiska wodnego w procesie adsorpcji”, Dokonania Młodych Naukowców, 3, (ISSN: 2300-4436), Wydawnictwo CreativeTime, Kraków 2014: 288-293.
 •  D. Włóka, M. Kacprzak, M. Smol, "Badanie możliwości wykorzystania mineralnych nanosorbentów do wspomagania procesu stabilizacji hydrofobowych zanieczyszczeń organicznych w glebie", Sorbenty Mineralne - Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne Technologie (ISBN: 978-83-7464-629-1), Wydawnictwo AGH, Kraków, 2013: 547-558.

WYNALAZKI:

 • P.414354 - "Sposób wytwarzania mineralno-organicznego nawozu posiadającego efekt kontrolowanego uwalniania substancji aktywnej", Zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, data zgłoszenia 13.10.2015, wykaz twórców: D. Włóka, A, Placek, J. Klecki, W. Rybak.
 • P.414061 - "Biopreparat do stymulacji wzrostu roślin w niekorzystnych warunkach glebowych" - zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, data zgłoszenia 17.09.2015, wykaz twórców: D. Włóka, A. Grobelak, M. Kacprzak, A. Napora. (autor korespondencyjny)PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH:__
 • D. Włóka, A. Placek, "The study of the effectiveness of the new method for the rapid PAHs analysis in soil", Acta Innovations, 17, 2015: 5-11.
 • D. Włóka, M. Kacprzak, A. Grobelak, A. Grosser, A. Napora, "The Impact of PAHs Contamination on the Physicochemical Properties and Microbiological Activity of Industrial Soils”, Polycyclic Aromatic Compounds, 35(5), (DOI: 10.1080/10406638.2014.918887), 2015: 372-386.
 • M. Smol, M. Włodarczyk-Makuła, K. Mielczarek, J. Bohdziewicz, D. Włóka, ”The Use of Reverse Osmosis in the Removal of PAHs from Municipal Landfill Leachate”, Polycyclic Aromatic Compounds, (DOI: 10.1080/10406638.2014.957403), 2015.
 • D. Włóka, M. Smol, “Evaluation of extraction methods of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from soil and sewage sludge matrix”, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 17(4), 2014: 689-702.
 • D. Włóka, M. Smol, “Ocena zanieczyszczenia wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) gleb nawożonych osadami ściekowymi”, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 17(4), 2014: 713-726.
 • M. Smol, M. Włodarczyk-Makuła, D. Włóka, „The effectiveness adsorption of carcinogenic PAHs on mineral and on organic sorbents”, Zeszyty Naukowe WSZOP, 1(10), 2014: 5-16.
 • M. Smol, M. Włodarczyk-Makuła, D. Włóka, „Adsorption of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from aqueous solutions on different sorbents”, Civil and Environmental Engineering Reports, 13(2), 2014: 87-96.
 • D. Włóka, M. Kacprzak, K. Rosikoń, K. Fijałkowski, „Study of the migration of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH’s) in the sewage sludge-soil system”, EPE Environment Protection Engineering, 39(2), 2013: 115-124. (autor korespondencyjny

 ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH:

 • D. Włóka, M. Kacprzak, A. Placek , "Badanie kinetyki biodegradacji wybranych zanieczyszczeń organicznych w glebie", Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska (ISBN: 978-83-7493-890-7), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2015: 468-479.
 • D. Włóka, M. Kacprzak, M. Smol, "Badanie wpływu skażenia WWA na parametry fizyko-chemiczne gleby", Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska (ISBN: 978-83-7493-836-5), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2014: 965-977.
 • M. Smol, M. Włodarczyk-Makuła, K. Mielczarek, J. Bohdziewicz, D. Włóka, "Zastosowanie koagulacji oraz odwróconej osmozy do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych", Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska (ISBN: 978-83-7493-836-5), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2014: 747-759.
 • M. Smol, M. Włodarczyk-Makuła, D. Włóka, "Usuwanie związków organicznych ze środowiska wodnego w procesie adsorpcji”, Dokonania Młodych Naukowców, 3, (ISSN: 2300-4436), Wydawnictwo CreativeTime, Kraków 2014: 288-293.
 • D. Włóka, M. Kacprzak, M. Smol, "Badanie możliwości wykorzystania mineralnych nanosorbentów do wspomagania procesu stabilizacji hydrofobowych zanieczyszczeń organicznych w glebie", Sorbenty Mineralne - Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne Technologie (ISBN: 978-83-7464-629-1), Wydawnictwo AGH, Kraków, 2013: 547-558.

 PROJEKTY BADAWCZE:

Udział w charakterze kierownika projektu:

 • DEC 2013/09/N/ST10/02175 - "Badanie wpływu organicznych i nieorganicznych dodatków nawozowych na kinetykę procesów biodegradacji i migrację hydrofobowych zanieczyszczeń organicznych w glebach wykorzystywanych rolniczo", Projekt finansowany przez NCN w ramach konkursu "Preludium", wysokość dofinansowania 100 000 zł.

 • DoktoRIS (nr 100224) - "Zastosowanie roślin energetycznych w procesach fitoremediacji gleb skażonych wybranymi związkami organicznymi", projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu "DoktoRIS", wysokość dofinansowania - 90 000 zł.

Udział w charakterze wykonawcy:

 • Tango1/266740/NCBR/2015 - "Opracowanie technologii wytwarzania biopreparatów złożonych o kontrolowanym uwalnianiu do remediacji gleb i wspomagania wzrostu roślin", 05.2015-04.2018, projekt finansowany ze środków NCN i NCBIR w ramach konkursu TANGO I, wysokość dofinansowania - 1 250 000 zł.

 • N N523 746240 - "Utylizacja osadów ściekowych w beztlenowych procesach stabilizacji i kompostowania, wspomaganych polem ultradźwiękowym" - Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, typ projektu "Własny", kierownik: prof. dr hab. inż. January Bień, wysokość dofinansowania - 349 920 zł.

 • N N310 303039 - "Optymalizacja nowych formulacji herbicydów o kontrolowanym uwalnianiu zawierających koniugaty biologiczne aktywnych kwasów karboksylowych z biodegradowalnymi olgoestrami i oznaczenie ich skuteczności", , Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, typ projektu "Własny", kierownik: dr hab. inż. Witold Kowalski prof. AJD, wysokość dofinansowania - 360 000 zł.

KONFERENCJE:

 • 06-08.10.2015 - Chorzów, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych, Referat: "The use of immobilization technique in the bioremediation process of soils contaminated with organic compounds".

 • 03-07.05.2015 - Barcelona, SETAC Europe 25th Annual Meeting, referat: "The Induced biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in cultivation of Phalaris arundinacea"

 • 22-24.09.2014 - Szczyrk, Osady Ściekowe 2016 rok, Referat: "Ocena metod ekstrakcji WWA z gleby i osadów ściekowych".

 • 16-18.09.2013 - Kraków, Konferencja Naukowo-Techniczna Sorbenty Mineralne - Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne Technologie, Referat: "Badanie możliwości wykorzystania mineralnych nanosorbentów w procesie stabilizacji hydrofobowych zanieczyszczeń organicznych w glebie".

 • 11-13.05.2011 - Łódź, Central European Forum of Biotechnology & Innovative Bioeconomy, Referat: "New formulation of 2,4 D, Dicamba and MCPA herbicides with the effect of controlled-release".

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • Finalista konkursu "BioCompetition" odbywającego się w ramach konferencji: Central European Forum of Biotechnology & Innovative Bioeconomy, projekt pt. "New formulation of 2,4 D, Dicamba and MCPA herbicides with the effect of controlled-release"- Łódź 2011.

 • Wyróżnienie za aktywny udział w dyskusji naukowej - Konferencja Młodych Naukowców CreativeTime 2014.