default_mobilesplash

Kontakt

SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA

GreenBack sp. z o. o.
ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice
NIP: 6342815731

JEDNOSTKA BADAWCZA

Instytut Inżynierii Środowiska
ul. Brzeźnicka 60a
42-200 Częstochowa

WAŻNE LINKI

www.technabio.com
Facebook/technabio
Twitter/technabio

DYREKTOR DS. B&R

Dr Dariusz Włóka
tel: (48) 664 993 638
e-mail: lab@greenback.net.pl

RG: Dariusz_Wtoka

 

prof. dr hab. inż. MAŁGORZATA JADWIGA KACPRZAK

prof. dr hab. inż. MAŁGORZATA JADWIGA KACPRZAK

Zespół badawczy - kierownik Zakładu Ochrony Powierzchni Ziemi

WebsitevCard
E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
P: +48 34 3250917

WYSZTAŁCENIE:

Profesor nauk technicznych

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, 26.06.2014 r.

Doktor habilitowany nauk technicznych

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska, specjalności: bioremediacja, biotechnologia, toksykologia, ochrona gleb; 7.05.2008 r.

 Doktor nauk leśnych

 Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Leśny, specjalność fitopatologia, mikologia, 9.01.2000 r.

 Magister inżynier

 Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Ogrodniczy, specjalność: ochrona roślin, fitopatologia, 30 06 1995 r.

 WYBRANE PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH:

 • Graczyk T. Kacprzak M. Neczaj E. Tamang L. Graczyk H. Lucy F.E. Girouard A.S. 2008. Occurrence of Cryptosporidium and Giardia in Sewage Sludge and Solid Waste Landfill Leachate and Quantitative Comparative Analysis of Sanitization Treatments on Pathogen Inactivation. Environmental Research Vol.106. s.27-33
 •  Neczaj E. Kacprzak M., Kamizela T. Lach J. Okoniewska E. 2008. Sequencing Batch Reactor System for the Co-Tratment of Landfill Leachate and Dairy Wastewater. Desalination Vol.222. 404-409.
 •  Lach J. Okoniewska E. Neczaj E. Kacprzak M. 2008. The Adsorption of Cr(III) and Cr(VI) on Activated Carbons in the Presence of Phenol. Desalination Vol.223, 249-255
 •  Okoniewska E. Lach J. Kacprzak M., Neczaj E. 2008 The Trial of Regeneration of Used Impregnated Activated Carbons after Manganese Sorption Desalination Vol.223, 256-263.
 •  Kacprzak M., Fijałkowski K. 2009. Mycorrhiza and sewage sludge effect on biomass of sunflower and willow during phytoremediation of degraded terrains within zinc foundry zone. Environment Protection Engineering. vol. 35, no. 2, 181-187.
 •  Fijałkowski K., Rosikoń K., Grobelak A., Kacprzak M. 2011. Migration of various chemical compounds in soil solution during induced phytoremediation. Archives of Environmental Protection v.37, no 4, 49-59.
 •  Rorat A., Kacprzak M., Vandenbulcke F., Płytycz B. 2013. Soil amendment with municipal sewage sludge affects the immune system of earthworms Dendrobaena veneta. Applied Soil Ecology 64 237– 244
 •  D. Włóka, M. Kacprzak, K. Rosikoń, K. Fijałkowski, „Study of the migration of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH’s) in the sewage sludge-soil system”, EPE Environment Protection Engineering, 39(2), 2013: 115-124.
 •  Kacprzak M., Grobelak A., Grosser A., Prasad M.N.V. 2013 Efficacy of biosolids in assisted phytostabilization of metalliferous acidic sandy soils with five grass species. International Journal of Phytoremediation. 16 (6) p. 593-608
 •  Kacprzak M., Rosikoń K., Fijałkowski K., Grobelak A. 2014. The effect of Trichoderma on heavy metal mobility and uptake by Miscanthus giganthus, Salix sp., Phalaris arundinacea and Pancium virgatum. Applied and Environmental Soil Science. Vol. 2014. 1-10.
 •  Fijalkowski K.L., M.J. Kacprzak, A. Rorat 2014 Occurrence changes of Escherichia coli (including O157:H7 serotype) in wastewater and sewage sludge by quantitation method of (EMA) real-time PCR, Desalination and Water Treatment, (1-8)
 •  D. Włóka, M. Kacprzak, A. Grobelak, A. Grosser, A. Napora, "The Impact of PAHs Contamination on the Physicochemical Properties and Microbiological Activity of Industrial Soils”, Polycyclic Aromatic Compounds, 35(5), (DOI: 10.1080/10406638.2014.918887), 2015: 372-386.

MONOGRAFIE:

 • Kacprzak M. 2013. Fitoremediacja gleb skażonych metalami ciężkimi. Monografie. Wyd. PCz. 262
 • Kacprzak M. 2007. Wspomaganie procesów remediacji terenów zdegradowanych. Monografie. Wyd. PCz. 128

WYNALAZKI:

 • P.414061 - "Biopreparat do stymulacji wzrostu roślin w niekorzystnych warunkach glebowych" - zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, data zgłoszenia 17.09.2015, wykaz twórców: D. Włóka, A. Grobelak, M. Kacprzak, A. Napora.
 •  P.414059 - "Sposób otrzymywania biopreparatu o przedłużonym działaniu organicznej substancji aktywnej" - zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, data zgłoszenia 17.09.2015, wykaz twórców: D. Włóka, A. Grobelak, M. Kacprzak.
 •  P.414060 - "Biopreparat do remediacji gleb skażonych zanieczyszczeniami organicznymi" - zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, data zgłoszenia 17.09.2015, wykaz twórców: D. Włóka, A. Grobelak, M. Kacprzak.
 •  P.412642 - "Środek do remediacji gleb skażonych metalami ciężkimi" - zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, data zgłoszenia 09.06.2015, wykaz twórców: A. Place, A. Grobelak, M. Kacprzak, D. Włóka.
 •  P.412641 - "Sposób wytwarzania preparatu do remediacji gleb skażonych metalami ciężkimi" - zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, data zgłoszenia 09.06.2015, wykaz twórców: A. Place, A. Grobelak, M. Kacprzak, D. Włóka.
 •  P.411387 - "Sposób otrzymywania nośnika do przedłużania działania substancji aktywnych", Zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, data zgłoszenia 25.02.2015, wykaz twórców: D. Włóka, A. Grobelak, M. Kacprzak, A. Placek, A. Napora.
 •  P.411386 - "Środek do remediacji gleb skażonych zanieczyszczeniami ropopochodnymi", Zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, data zgłoszenia 25.02.2015, wykaz twórców: D. Włóka, A. Grobelak, M. Kacprzak, A. Placek, A. Napora.

 PROJEKTY BADAWCZE: 

Udział w charakterze kierownika projektu:

 •  N N523 612739 Detekcja wybranych mikroorganizmów patogennych w ściekach i osadach ściekowych przy zastosowaniu metody real-time PCR
 •  Projekt badawczy własny realizowany w IIŚ w latach 2010-2013
 •  2332/ GG 7. PR UE/2012/0 Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej,
 •  Projekt badawczy realizowany w IIŚ ‘2011-2012
 •  POL NOR/201734/76, NCBiR, Polsko Norweska Współpraca Badawcza Projekt Innovation in recycling technologies of sewage sludges and other biowastes- energy and matter recovery
 •  Projekt badawczy realizowany w IIŚ w latach 2013-2016
 •  TANGO1/266740/NCBR 2015 "Opracownie technologii wytwarznia biopreparatów złożonych o kontrolowanym uwalnianiu do remediacji gleb i wspomagania wzrostu roślin"
 •  Projekt badawczy realizowany w IIŚ w latach 2015-2018

Doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i za granicą:

Państwo

Instytucja

Rodzaj pobytu

okres pobytu

jednostka delegująca

Szwecja

Department of Forest Mycolgy and Pathology, University of Agricultural Sciences, Uppsala

staż naukowy w ramach stypendium Visby Programme

1.03-30.11.1998

Akademia Rolnicza
w Poznaniu

Hiszpania

 

Laboratory of Chemical and Environmental Engineering LEQUiA, Uniwersytet w Gironie,

pobyt naukowy

02-09.04.2005

Politechnika Częstochowska

USA

Department of Environmental Health Sciences, Division of Environmental Health Engineering, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore

staż naukowy w ramach stypendium OECD

1-15.06.2006

Politechnika Częstochowska

Polska

StatSoft Polska (Kraków)

Statistica Sieci Neuronowe, kurs

12-13.02.2007

Politechnika Częstochowska

Polska

 

Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Warszawa)

Podstawy biologii i endokrynologii molekularnej kurs indywidualny

28.05-01.06.2007

Politechnika Częstochowska

Czechy

 

Institute of Molecular Genetics, (Praga)

Real-time PCR at TATAA Biocenter, kurs

10-12.12.2007

Politechnika Częstochowska

Polska

Europoint Kraków

Zarządzanie własnością intelektualną – klucz do sukcesu w relacjach nauki z biznesem (POKL, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu oświaty B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym szkolenie otwarte

20.10-21.11 2012

Politechnika Czestochowska

Polska

Europoint Kraków

Zarządzanie własnością intelektualną – klucz do sukcesu w relacjach nauki z biznesem (POKL, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu oświaty B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. Warsztaty informacyjne

22-23.03. 2013

Politechnika Czestochowska

Irlandia

School of Science, Sligo Irlandia

Zarządzanie własnością intelektualną – klucz do sukcesu w relacjach nauki z biznesem (POKL, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu oświaty B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. Staż zagraniczny

14-23.05.2013

Politechnika Częstochowska

Francja

Laboratoire Genie

Civil et

geoEnvironnement,

Uniwersytet w Lille

Pobyt naukowy

9-13.03.2014

Politechnika Częstochowska

 Prace na rzecz organizacji samorządowych i przemysłu

 1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miedźno, 2003 - Wykonany na zlecenie Urzędu Gminy w Miedźnie
 2. Plan gospodarki odpadami dla gminy Miedźno, 2003 -  Wykonany na zlecenie Urzędu Gminy w Miedźnie
 3. Program Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Krzepice, 2003 - Wykonany na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Krzepicach
 4. Program Ochrony Środowiska dla gminy Popów, 2003 - Wykonany na zlecenie Urzędu Gminy w Popowie
 5. Plan gospodarki odpadami dla gminy Popów, 2003 - Wykonany na zlecenie Urzędu Gminy w Popowie
 6. Program Ochrony Środowiska dla gminy Wręczyca Wielka, 2003 - Wykonany na zlecenie Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej
 7. Program Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Pajęczno, 2003 - Wykonany na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Pajęcznie
 8. Program Ochrony Środowiska dla gminy Opatów, 2004 - Wykonany na zlecenie Urzędu Gminy w Opatowie
 9. Określenie kierunku działań administracji publicznej i sektora gospodarczego w zakresie rekultywacji i zagospodarowania terenów poprzemysłowych, 2004
 10. Opracowanie wykonano na zlecenie dla Ministerstwa Środowiska przez Konsorcjum Naukowe w składzie IETU Katowice, PIG Warszawa, Politechnika Częstochowska.
 11. Ocena możliwości zagospodarowania osadów ściekowych i innych odpadów ulegających biodegradacji w Polsce w świetle propozycji zmian prawa Unii Europejskiej, 2004
 12. Opracowanie wykonano na zlecenie Ministerstwa Środowiska
 13.  11. Określenie kryteriów stosowania osadów ściekowych poza rolnictwem, 2004
 14.  Opracowanie wykonano na zlecenie Ministerstwa Środowiska
 15.  12. Operat Wodnoprawny na pobór wód podziemnych z ujęcia Rędziny, 2005 Wykonany na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Częstochowa przez zespół autorów
 16.  13. Ocena oddziaływania na środowisko aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 2009
 17.  14. Szkolenie w zakresie Zagospodarowania osadów ściekowych i odpadów poprodukcyjnych dla: LESAFFRE POLSKA S.A., 2011
 18.  15. Analiza możliwości zadarnienia skarp składowiska odpadów komunalnych Lipówka II w Dąbrowie Górniczej, 2012
 19.  16. Ekspertyza, która będzie materiałem bazowym do opracowania Strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020, 2014 Opracowanie wykonano na zlecenie Ministerstwa Środowiska i GDOŚ

Członkostwo w komisjach naukowych

 •  członek zespołu Korpusu Ekspertów Panelu NZ9A w NCN do oceny wniosków badawczych w ramach konkursu OPUS w 2012
 •  członek Bazy Ekspertów NCBiR

  Udział w organizacjach naukowych i stowarzyszeniach

 • Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne,
 •  Polski Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
 •  International Society for Microbial Ecology
 •  European Federation of Biotechnology

Współpraca naukowo-badawcza z jednostkami zewnętrznymi

 1.  Department of Forest Mycology and Pathology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Szwecja. (prof. Fred Asiegbu)
 2.  Katedra Fitopatologii Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (prof. Małgorzata Mańka)
 3.  Laboratory Of Chemical And Environmental Engineering Lequia – University Of Girona, Girona, Hiszpania (dr Ignasi Rodriguez-Roda)
 4.  Department of Environmental Health Sciences, Division of Environmental Health Engineering, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, , USA. (prof. Tadeusz Graczyk)
 5.  School of Science, Institute of Technology, Sligo, Irlandia.(dr Frances Lucy)
 6.  University of Vienna, Department and Core Facility of Cell Imaging and Utrastructure Research, Wiedeń, Austria (Prof. Irene Lichtscheidl)
 7.  Aalborg University, Department of Development and Planning, Aalborg, Dania (prof. Per Christensen)
 8.  Czech Technical University in Prague, Department of Process Engineering, Praga, Czechy (prof. Pavel Ditl)
 9.  Université Lille Nord de France, LGCgE-Lille 1, Ecologie Numérique et Ecotoxicologie, Villeneuve d’Ascq, Francja.(prof Franck Vandenbulcke)
 10.  Katedra Immunobiologii Ewolucyjnej, Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński, (prof. Barbara Płytycz)
 11.  Department of Plant Sciences, University of Hyderabad, Hyderabad, Indie. (Prof K. Prasad)
 12.  Norwegian University of Science and Technology w Trondheim, Norwegia (prof Helge Brattebø)
 13.  Norwegian University of Life Sciences w Aas, Norwegia. (prof Bal Ram Singh)