default_mobilesplash

Kontakt

SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA

GreenBack sp. z o. o.
ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice
NIP: 6342815731

JEDNOSTKA BADAWCZA

Instytut Inżynierii Środowiska
ul. Brzeźnicka 60a
42-200 Częstochowa

WAŻNE LINKI

www.technabio.com
Facebook/technabio
Twitter/technabio

DYREKTOR DS. B&R

Dr Dariusz Włóka
tel: (48) 664 993 638
e-mail: lab@greenback.net.pl

RG: Dariusz_Wtoka

 

Immobilizacja na biodegradowalnych nośnikach

Podstawowym założeniem projektu TechNabio jest wykorzystanie innowacyjnej technologii immobilizacji materiału biologicznego na biodegradowalnych polimerowych nośnikach. Rozwiązanie to pozwala na znaczące zwiększenie trwałości produktów biologicznych zawierających żywe lub utrwalone komórki aktywnych mikroorganizmów. Dodatkowo w celu zapewnienia wysokiej efektywności działania opracowanych produktów, w składzie biopreparatów zastosowano również bogatą w substancje odżywcze pożywkę. Bezpośrednie wprowadzenie do gleby, inicjalnej dawki miogenów znacząco zwiększa liczebność aplikowanych mikroorganizmów w środowisku do którego zostają one wprowadzone. Efekt ten pozwala na uniknięcie negatywnych skutków antagonistycznego oddziaływania lokalnej mikroflory i w efekcie przekłada się na zwiększoną efektywność działania preparatu.

Nośniki stosowane w opatentowanej technologii, składają się z biodegradowalnego, naturalnego polimeru. Materiał ten pozyskiwany jest w procesie ekstrakcji z komórek glonów. Zgodnie z aktualnie obowiązującą klasyfikacją związków chemicznych, polimerowa matryca nośnika zaliczana jest do emulgatorów a jej stosowanie dopuszczalne jest nawet w produkcji spożywczej. Fakt ten pozwala na jednoznaczne potwierdzenie bezpieczeństwa użycia tego materiału zarówno w kontekście środowiskowym jak i społecznym.

Zrzut ekranu 2017-08-17 12.51.58.png

Mechanizm działania opracowanych preparatów polega na powolnym uwalnianiu substancji aktywnej do środowiska, poprzez inicjację rozkładu nośnika. Z uwagi na selekcjonowany skład rdzenia preparatu, w warunkach magazynowych nie wykazuje on aktywności biologicznej i pozostaje w stabilnej formie. Aktywacja preparatu zachodzi pod wpływem warunków środowiskowych.  

 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), w ramach konkursu TANGO (TANGO1/266740/NCBR/2015)

 Zrzut ekranu 2017 08 18 15.44.44